Nubigeye Stock System

ตลับคอนแทคเลนส์ / Contact Lens Cases


= Available

Name Size Category Based Color
Mixed Black White Red Blue Yellow Green Violet Gray Brown Pink
1-1 ตลับ Set เล็ก Sushi Kit Small Set Cases
1-2 ตลับ Set เล็ก Whip Cream Small Set Cases
2-2 ตลับ Set กลาง Anna-Sui Medium Set Cases
2-1 ตลับ Set กลาง Rilakuma Medium Set Cases
3-2 ตลับ Set ใหญ่ Mirror Large Set Cases
1-3 ตลับ Set เล็ก Standard Small Set Cases
4-1 ตลับเกรดเอ Japanese Extra Large Set Cases
3-1 ตลับ Set ใหญ่ Standard Large Set Cases
1-4 ตลับ Set เล็ก Kitty Small Set Cases
3-3 ตลับ Set ใหญ่ Kitty Large Set Cases
3-4 ตลับ Set ใหญ่ หน้าผี Large Set Cases
3-5 ตลับ Set ใหญ่ หน้ายิ้ม Large Set Cases
2-3 ตลับ Set กลาง กีตาร์ Medium Set Cases
4-2 ตลับเกรดเอ Kitty Extra Large Set Cases
2-4 ตลับ Set กลาง มินิพาเฟ่ร์ Medium Cases
4-3 ตลับเกรดเอ เป็ด Extra Large Set Cases
กดปิดเพื่อซื้อสินค้าต่อไป
ชื่อสินค้า จำนวน ลบ

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้า
1. เลือกสินค้าสินค้าที่ท่านต้องการซื้อ โดยคลิกที่เครื่องหมายถูก
2. หน้า pop up สรุปรายการสินค้า ซึ่งท่านสามารถเพิ่ม-ลดจำนวนสินค้าได้ (ตำแหน่งที่1) หรือ จะลบรายการสินค้าที่ท่านไม่ต้องการ (ตำแหน่งที่2)
3. ถ้าต้องการเลือกสินค้าเพิ่มเติมให้กดปิด pop up (ตำแหน่งที่3) หรือ ถ้าท่านเลือกสินค้าครบถ้วนแล้ว ให้กดที่ปุ่ม Check Out (ตำแหน่งที่4)
4. ทำการกรอกข้อมูลของตัวท่านเอง โดยในช่อง Payment Typeให้ท่านเลือกธนาคารที่ท่านสะดวกทำการโอนเงิน (ตำแหน่งที่5) ซึ่งมีให้เลือก 4 ธนาคาร เมื่อเรียบร้อยให้กดปุ่ม SUBMIT (ตำแหน่งที่6) เป็นการส่งข้อมูลทั้งหมด
5. จะมี pop up แจ้งให้ท่านทราบว่าได้ส่งออเดอร์ของท่านแล้ว และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อทำการสรุปยอดให้ท่านทราบอีกทีค่ะ